Alemán | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnișoară Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Andrei Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Punctele mele forte sunt...
Zu meinen Stärken zählen...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Domeniul meu de bază este...
Mein Fachgebiet ist...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Stăpânesc foarte bine...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Cunosc la nivel mediu...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sunt un utilizator experimentat de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse al software que manejas
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Abilităţi de comunicare excelente.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Gândire deductivă.
schlussfolgerndes Denken
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Gândire logică.
logisches Denken
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Abilităţi analitice.
analytische Fähigkeiten
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Abilităţi interpersonale bune.
hohe soziale Kompetenz
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Abilităţi de negociere
Verhandlungsgeschick
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Präsentationsfähigkeiten
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referinţele pot fi solicitate de la...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean