Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Gândire deductivă.
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Gândire logică.
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Abilităţi analitice.
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Abilităţi de negociere
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Cu stimă,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean