Italiano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Se usa para referirse al software que manejas
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Gândire logică.
Capacità logiche
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Cu stimă,
In fede,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
Saluti
Informal, entre socios de negocios que se tutean