Portugués | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Stimate Domn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Doamnă,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
A quem possa interessar,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnișoară Popescu,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Andrei Popescu,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Punctele mele forte sunt...
Meus pontos fortes são...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Domeniul meu de bază este...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Stăpânesc foarte bine...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Cunosc la nivel mediu...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sunt un utilizator experimentat de...
Eu tenho experiência em /com ...
Se usa para referirse al software que manejas
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelente habilidade de comunicação
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Gândire deductivă.
Raciocínio dedutivo
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Gândire logică.
Pensamento lógico
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Abilităţi analitice.
Habilidades analíticas
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Abilităţi interpersonale bune.
Bom relacionamento interpessoal
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Abilităţi de negociere
Habilidades de negociação
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidades de comunicação
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estou disponível para entrevista em ..
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Cu stimă,
Cordialmente,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
Atenciosamente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
Com elevada estima,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
Lembranças,
Informal, entre socios de negocios que se tutean