Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Gândire logică.
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean