Húngaro | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Se usa para referirse al software que manejas
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Аналитические способности
Analitikus készségek
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
С уважением...
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean