Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Прошу принять меня на должность...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Мои сильные стороны:...
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Я специализируюсь на...
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
За время работы в ... я развил свои навыки...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Я отлично владею...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Я свободно говорю по...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Отличные коммуникативные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Логическая аргументация
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Логическое мышление
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Аналитические способности
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Высокие личностные качества
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Переговорческие навыки
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Презентационные навыки
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Я свободен...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением ваш...
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean