Checo | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
Dedukce
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
Logické myšlení
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean