Húngaro | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
Erősségeim ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
Szakterületem a ....
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Magas szinten beszélek...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Középszinten beszélek....
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kiváló kommunikációs készség
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
Deduktív érvelés
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
Logikus gondolkodás
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
Analitikus készségek
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
Jó interperszonális készség
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
Jó tárgyalási készség
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
Előadó készség/Prezentációs készség
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean