Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean