Turco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Yetkili makama / merciiye,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
Güçlü yanlarım ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
... diline son derece hakimimdir.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
Mükemmel iletişim becerisi
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
Tümdengelim muhakemesi
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
Mantıklı düşünebilme
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
Analitik düşünce
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
Anlaşma becerisi
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
Sunum becerisi
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
Saygılarımla,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Tüm içtenliğimle,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
Saygılarımla,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Saygılar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean