Alemán | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
Zu meinen Stärken zählen...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mein Fachgebiet ist...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
schlussfolgerndes Denken
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
logisches Denken
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
analytische Fähigkeiten
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
hohe soziale Kompetenz
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
Verhandlungsgeschick
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
Präsentationsfähigkeiten
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean