Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean