Griego | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
Είμαι άριστος γνώστης της...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Έχω μια καλή γνώση της...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
Επαγωγική λογική
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
Λογική σκέψη
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
Αναλυτικές ικανότητες
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
Ικανότητες παρουσίασης
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
Με εκτίμηση,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
Με εκτίμηση,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
Με εκτίμηση,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre socios de negocios que se tutean