Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
Mijn sterke punten zijn ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mijn vakgebied is ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ik beschik over goede kennis van ...
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
Analytisch denkvermogen
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
Logisch denkvermogen
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
Analytische vaardigheden
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Goede intermenselijke vaardigheden
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
Onderhandelingsvaardigheden
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
Presentatievaardigheden
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean