Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean