Ruso | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sayın Yetkili,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın Yetkili,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın Yetkililer,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Yetkili makama / merciiye,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Dilek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Demet Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Alihan Erturan,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Прошу принять меня на должность...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
... için sizinle çalışmak isterdim.
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Güçlü yanlarım ...
Мои сильные стороны:...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Я специализируюсь на...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
За время работы в ... я развил свои навыки...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Мой родной язык..., я также говорю по...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
... diline son derece hakimimdir.
Я отлично владею...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Я свободно говорю по...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Я являюсь продвинутым пользователем...
Se usa para referirse al software que manejas
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Mükemmel iletişim becerisi
Отличные коммуникативные навыки
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Tümdengelim muhakemesi
Логическая аргументация
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Mantıklı düşünebilme
Логическое мышление
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitik düşünce
Аналитические способности
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Высокие личностные качества
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Anlaşma becerisi
Переговорческие навыки
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Sunum becerisi
Презентационные навыки
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Я свободен...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Saygılarımla,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tüm içtenliğimle,
С уважением ваш...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılar,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean