Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Se usa para concluir una carta de referencia positiva