Checo | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem det vedkommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Jeg er begejstret for at være reference for...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... adskilte sig selv ved at...
... vynikal(a) v... .
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Han / hun er en kreativ problemløser.
On/ona řeší problémy efektivně.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Han / hun har en omfattende viden om... .
On/ona má obsáhnou znalost...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
On/ona je iniciativní v... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Hans / hendes ansvarområder var...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva