Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Kære Hr.,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem det vedkommer,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære fru. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Jeg er begejstret for at være reference for...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... adskilte sig selv ved at...
...erottautui hyvillä...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Han / hun er en kreativ problemløser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Hänellä on laajat taidot
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Hän on luotettava henkilö
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Han / hun har en omfattende viden om... .
Hänellä on hyvä tietämys...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Hans / hendes ansvarområder var...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Se usa para concluir una carta de referencia positiva