Portugués | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...distingis per...
... distinguiu-se por ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Lia/ŝia plej granda talento estas...
O seu maior talento é ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Li/ŝi havas grandan scion de....
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Suas principais responsabilidades eram...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva