Checo | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Hyvä Herra,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä Herra / Rouva
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...erottautui hyvillä...
... vynikal(a) v... .
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hän on luova ongelmanratkaisija
On/ona řeší problémy efektivně.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hänellä on laajat taidot
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hän on luotettava henkilö
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hänellä on hyvä tietämys...
On/ona má obsáhnou znalost...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
On/ona je iniciativní v... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Hänen päävastuualueensa olivat...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva