Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva