Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Monsieur,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Madame,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Madame, Monsieur,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Madame, Monsieur
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
C'est avec plaisir que je recommande...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... se distingue par...
...erottautui hyvillä...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Sa qualité principale est ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hänellä on laajat taidot
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Il/elle communique ses idées clairement.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hän on luotettava henkilö
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hänellä on hyvä tietämys...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Il/elle participe activement dans...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Ses principales fonctions consistaient en...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Se usa para concluir una carta de referencia positiva