Portugués | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
É com satisfação que forneço referências sobre...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... onderscheidde zich door ...
... distinguiu-se por ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
O seu maior talento é ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Suas principais responsabilidades eram...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva