Ruso | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Geachte heer
Уважаемый...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Уважаемая...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Для меня честь давать рекомендации ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... onderscheidde zich door ...
... показал себя как...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Его/ее главным талантом является...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Круг его/ее умений очень широк
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Он/она хорошо разбирается в...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Его/ее главными обязанностями было...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva