Francés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Tisztelt Uram!
Monsieur,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Madame,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Madame, Monsieur,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Uraim!
Madame, Monsieur
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
Aux principaux concernés,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Monsieur Dupont,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Mademoiselle Dupont,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
C'est avec plaisir que je recommande...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...megkülönböztette magát a ...
... se distingue par...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
A legnagyobb erőssége a ...
Sa qualité principale est ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... kreatív problémamegoldó
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Il/elle communique ses idées clairement.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Jól kezeli a felelősséget is.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Il/elle participe activement dans...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Heti feladatai magába foglalták a ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva