Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...megkülönböztette magát a ...
... onderscheidde zich door ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
A legnagyobb erőssége a ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... kreatív problémamegoldó
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Jól kezeli a felelősséget is.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Heti feladatai magába foglalták a ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva