Italiano | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Tisztelt Uram!
Gentilissimo,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Gentilissima,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A chi di competenza,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Uraim!
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
A chi di competenza,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...megkülönböztette magát a ...
...si è distinto/a più volte per...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
A legnagyobb erőssége a ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... kreatív problémamegoldó
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Jól kezeli a felelősséget is.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
È estremamente portato per...
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
I suoi doveri principali erano:
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Heti feladatai magába foglalták a ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva