Checo | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znam ... od... i jako... w...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
...wyróżniał/-a się...
... vynikal(a) v... .
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
On/ona řeší problémy efektivně.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...posiada wiele różnych umiejętności.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
... posiada szeroką wiedzę...
On/ona má obsáhnou znalost...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
On/ona je iniciativní v... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva