Francés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Stimate Domn,
Monsieur,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Madame,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Madame, Monsieur,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,
Madame, Monsieur
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,
Aux principaux concernés,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,
Monsieur Dupont,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Mademoiselle Dupont,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
C'est avec plaisir que je recommande...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... s-a distins prin.... .
... se distingue par...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Sa qualité principale est ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... își comunică ideile clar și univoc.
Il/elle communique ses idées clairement.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
... face față cu ușurință responsabilităților.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Il/elle participe activement dans...
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Ses principales fonctions consistaient en...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva