Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Уважаемая...
Bästa frun,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva