Húngaro | Frases - Viajar | Salir a comer

Salir a comer - En la entrada

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.
Para hacer una reservación.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
Para pedir una mesa.
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Lehet kártyával fizetni?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vannak vegetáriánus ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Vannak kóser ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Vannak halal ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a ________ meccset.
Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Kérhetnék egy étlapot?
Para preguntar por el menú.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Elnézést, szeretnénk rendelni.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Mit ajánlana az étlapról?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Van valamilyen házi specialitásuk?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Van valamilyen helyi specialitásuk?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz _______-t?
Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?
Para preguntar si el platillo contiene azúcar o carbohidratos que puedan afectar tu diabetes.
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
Para explicar al mesero/a que no comes ciertos alimentos.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Para ordenar un platillo en específico.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Szeretnénk előételt is rendelni.
Para ordenar aperitivos.
沙拉(shālā)
Saláta
platillo
汤(tāng)
Leves
platillo
肉(ròu)
Hús
platillo
猪肉(zhūròu)
Sertés
tipo de carne
牛肉(niúròu)
Marha
tipo de carne
鸡肉(jīròu)
Csirke
tipo de carne
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve kérném.
Para decir al mesero/a cómo te gustaría que prepararan tu carne.
海鲜(hǎixiān)
Tengeri ételek
comida
鱼(yú)
Hal
comida
意大利面(yìdàlì miàn)
Tészta
platillo
盐(yán)
胡椒(hújiāo)
Bors
芥末(jièmò)
Mustár
番茄酱(fānqié jiàng)
Ketchup
面包(miànbāo)
Kenyér
黄油(huángyóu)
Vaj
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Köszönöm, ez elég.
Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Szeretnénk desszertet rendelni.
Para ordenar un postre.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Szeretnék egy _______.
Para ordenar un postre.
冰淇淋(bīngqílín)
Fagylalt
postre
蛋糕(dàngāo)
Torta / sütemény
postre
巧克力(qiǎokèlì)
Csokoládé
postre
饼干(bǐnggān)
Sütemények / teasütemények
postre
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Jó étvágyat!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Kérnék egy _[ital]_-t.
Para ordenar bebidas.
带气的水(dài qì de shuǐ)
Ásványvíz
bebida
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
Szénsavmentes víz
bebida
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
Sör
bebida
一瓶酒(yī píng jiǔ)
Egy üveg bor
bebida
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
Kávé
bebida
一杯茶(yībēi chá)
Tea
bebida
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Fizetni szeretnénk.
Para explicar que deseas pagar la cuenta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Külön szeretnénk fizetni
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Én fizetem az egészet.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Tartsa meg a visszajárót.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.
太美味了!(tài měiwèile!)
Nagyon finom volt minden!
Para halagar la comida.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Hideg az étel.
Para quejarte porque la comida está demasiado fría.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Nincs megfelelően megfőzve.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Túl van főzve.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
A bor dugóízű!
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Több, mint fél órája rendeltünk.
Para quejarte por el tiempo de espera.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Ez az ital nem elég hideg.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Fura íze van az italomnak.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Én jég nélkül kértem az italomat.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Még egy étel hiányzik.
Para explicar que tu orden está incompleta.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Ez koszos.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Van ______ ebben?
Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?
Para preguntar si pueden preparar el platillo sin los ingredientes a los que eres alérgico/a.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Allergiás vagyok. Amennyiben allergiás rohamom lenne, a gyógyszerem a táskámban/zsebemben van.
Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Dió / mogyoró
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Szezámmag / napraforgómag
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
Tojás
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Liszt / búza
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Tej / laktóz / tejtermékek
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
Glutén
Alergia a alimentos
豆类(dòu lèi)
Szója
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
Gomba
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Gyümölcs/kiwi/kókusz
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Snidling/hagyma/fokhagyma
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
Alkohol
Alergia a alimentos