Tailandés | Frases - Viajar | Salir a comer

Salir a comer - En la entrada

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Para hacer una reservación.
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Para pedir una mesa.
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Para preguntar por el menú.
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Para preguntar si el platillo contiene azúcar o carbohidratos que puedan afectar tu diabetes.
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Para explicar al mesero/a que no comes ciertos alimentos.
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Para ordenar un platillo en específico.
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Para ordenar aperitivos.
salad
สลัด (salad)
platillo
soup
ซุป (soup)
platillo
meat
เนื้อ (nuer)
platillo
pork
หมู (mhoo)
tipo de carne
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
chicken
ไก่ (kai)
tipo de carne
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Para decir al mesero/a cómo te gustaría que prepararan tu carne.
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
fish
ปลา (pla)
comida
pasta
พาสต้า (pasta)
platillo
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Para ordenar un postre.
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Para ordenar un postre.
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
postre
cake
ขนมเค้ก (cake)
postre
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
postre
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
postre
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Para ordenar bebidas.
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebida
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
bebida
a beer
เบียร์ (beer)
bebida
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebida
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
bebida
a tea
น้ำชา (nam cha)
bebida
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Para explicar que deseas pagar la cuenta.
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Para halagar la comida.
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Para quejarte porque la comida está demasiado fría.
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Para quejarte por el tiempo de espera.
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Para explicar que tu orden está incompleta.
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Para preguntar si pueden preparar el platillo sin los ingredientes a los que eres alérgico/a.
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
flour/wheat
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
gluten
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
mushrooms
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos