Francés | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Kopi
Copier
Klip
Couper
Indsæt
Coller
Fed
Gras
Kursiv
Italique
Understreg
Souligné
Skrifttype
Police
Skriftstørrelse
Taille de police
Filter
Filtrer
Sortere A til Z
Trier de A à Z
Celle
Cellule
Format Maler
Copier le format
Fylde
Remplissage
Kanter
Bordures

Computadora - Botones de Office

Ny
Nouveau
Åben
Ouvrir
Gem
Enregistrer
Gem som
Enregistrer sous
Print
Imprimer
Gøre om
Annuler
Ændre
Restauration
Indsæt
Insérer
Slet
Supprimer
Omdøbe
Renommer
Erstatte
Remplacer
Luk
Fermer
Annullere
Annuler
Række
Ligne
Kolonne
Colonne
Se print
Aperçu avant impression
Minimere
Réduire
Genopret
Restaurer

Computadora - Insertar

Tabel
Tableau
Billede
Image
Skema
Graphique
Tekst Boks
Zone de texte
Sidehoved & Sidefod
En-tête et pied de page
Form
Forme
Sidebrud
Saut de page

Computadora - Diseño de página

Faneblad
Onglet
Margener
Marges
Set print Område
Définir la zone d'impression

Computadora - Referencias

Indsæt Fodnote
Insérer note de bas de page
Indsæt Indeks
Insérer index

Computadora - Revisar

Stavning & Grammatik
Orthographe & grammaire
Indstil sprog
Définir la langue
Oversæt
Traduire
Ordoptælling
Statistiques
Balloner
Bulles

Computadora - Ver

Lineal
Règle