Sueco | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Kopi
Kopiera
Klip
Klipp ut
Indsæt
Klistra in
Fed
Fetstil
Kursiv
Kursivstil
Understreg
Stryka under
Skrifttype
Teckensnitt
Skriftstørrelse
Teckenstorlek
Filter
Filtrera
Sortere A til Z
Sortera A till Ö
Celle
Cell
Format Maler
Överför formattering
Fylde
Fyll
Kanter
Kantlinjer

Computadora - Botones de Office

Ny
Nytt
Åben
Öppna
Gem
Spara
Gem som
Spara som
Print
Skriv ut
Gøre om
Ångra
Ændre
Gör om
Indsæt
Infoga
Slet
Ta bort
Omdøbe
Ändra namn
Erstatte
Ersätt
Luk
Stäng
Annullere
Avbryt
Række
Rad
Kolonne
Kolumn
Se print
Förhandsgranska utskrift
Minimere
Minimera
Genopret
Återställ

Computadora - Insertar

Tabel
Tabell
Billede
Bild
Skema
Diagram
Tekst Boks
Textruta
Sidehoved & Sidefod
Sidhuvud och sidfot
Form
Forma
Sidebrud
Sidbrytning

Computadora - Diseño de página

Faneblad
Flik
Margener
Marginaler
Set print Område
Ange utskriftsområde

Computadora - Referencias

Indsæt Fodnote
Infoga fotnot
Indsæt Indeks
Infoga index

Computadora - Revisar

Stavning & Grammatik
Språkkontroll
Indstil sprog
Ange språk
Oversæt
Översätt
Ordoptælling
Antal ord
Balloner
Pratbubblor

Computadora - Ver

Lineal
Linjal