Checo | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Copier
Kopírovat
Couper
Vyjmout
Coller
Vložit
Gras
Tučně
Italique
Kurzíva
Souligné
Podtržení
Police
Písmo
Taille de police
Velikost písma
Filtrer
Filtr
Trier de A à Z
Seřadit od A do Z
Cellule
Buňka
Copier le format
Kopírovat formát
Remplissage
Vyplnit
Bordures
Ohraničení

Computadora - Botones de Office

Nouveau
Nový
Ouvrir
Otevřít
Enregistrer
Uložit
Enregistrer sous
Uložit jako
Imprimer
Tisk
Annuler
Krok zpět
Restauration
Změnit
Insérer
Vložit
Supprimer
Vymazat
Renommer
Přejmenovat
Remplacer
Nahradit
Fermer
Zavřít
Annuler
Zrušit
Ligne
Řada
Colonne
Sloupec
Aperçu avant impression
Náhled tisku
Réduire
Zmenšit
Restaurer
Obnovit

Computadora - Insertar

Tableau
Tabulka
Image
Obrázek
Graphique
Graf
Zone de texte
Textová tabulka
En-tête et pied de page
Záhlaví a zápatí
Forme
Tvar
Saut de page
Konec stránky

Computadora - Diseño de página

Onglet
Záložka
Marges
Okraje
Définir la zone d'impression
Nastavit oblast tisku

Computadora - Referencias

Insérer note de bas de page
Vložit poznámky pod čarou
Insérer index
Vložit restřík

Computadora - Revisar

Orthographe & grammaire
Pravopis
Définir la langue
Nastavit jazyk
Traduire
Přeložit
Statistiques
Počet slov
Bulles
Komentáře

Computadora - Ver

Règle
Pravítko