Polaco | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Copia
Kopiuj
Taglia
Wytnij
Incolla
Wklej
Grassetto
Pogrubienie
Corsivo
Kursywa
Sottolineato
Podkreślenie
Carattere
Czcionka
Dimensione carattere
Rozmiar czcionki
Filtra
Filtr
Ordinamento crescente
Sortuj od A do Z
Cella
Komórka
Copia formato
Malarz formatów
Colore riempimento
Wypełnienie
Bordi
Obramowanie

Computadora - Botones de Office

Nuovo
Nowy
Apri
Otwórz
Salva
Zapisz
Salva come
Zapisz jako
Stampa
Drukuj
Annulla
Cofnij
Ripeti
Ponów
Inserisci
Wstaw
Elimina
Usuń
Rinomina
Zmień nazwę
Sostituisci
Zamień
Chiudi
Zamknij
Cancella
Anuluj
Riga
Wiersz
Colonna
Kolumna
Anteprima di stampa
Podgląd wydruku
Riduci a icona
Minimalizuj
Ingrandisci
Przywróć

Computadora - Insertar

Tabella
Tabela
Immagine
Obraz
Grafico
Wykres
Casella di testo
Pole tekstowe
Intestazione e pié di pagina
Nagłówek/Stopka
Forma
Kształt
Interruzione di pagina
Podział strony

Computadora - Diseño de página

Scheda
Karta
Margini
Marginesy
Area di stampa
Ustaw obszar wydruku

Computadora - Referencias

Inserisci nota a pié di pagina
Wstaw przypis
Inserisci indice
Wstaw indeks

Computadora - Revisar

Controllo ortografia
Pisownia i gramatyka
Imposta lingua
Ustaw język
Traduci
Przetłumacz
Conteggio parole
Statystyka wyrazów
Commento
Dymki

Computadora - Ver

Righello
Linijka