Turco | Frases - Viajar | Computadora

Computadora - Inicio

Sao
Kopyala
Cắt
Kes
Dán
Yapıştır
In đậm
Kalın
In nghiêng
İtalik
Gạch chân
Alt çizgi
Phông
Yazı tipi
Cỡ chữ
Yazı tipi boyutu
Lọc
Filtre
Sắp xếp A-Z
A'dan Z'ye sırala
Ô
Hücre
Chổi quét
Biçim Boyacısı
Điền
Doldur
Đường viền
Kenarlıklar

Computadora - Botones de Office

Tạo mới
Yeni
Mở
Açık
Lưu
Kaydet
Lưu với tên file
olarak kaydet
In ấn
Yazdır
Hủy thao tác
Geri al
Khôi phục thao tác
Tekrar yap
Chèn
Sok
Xóa
Sil
Đổi tên
Tekrar adlandır
Thay thế
Değiştir
Đóng
Kapat
Hủy
İptal et
Hàng
Sıra
Cột
Sütun
Xem trước trang in
Baskı Önizleme
Thu nhỏ
Kiçült
Phục hồi
Yeniden yapılandır

Computadora - Insertar

Bảng
Tablo
Hình ảnh
Resim
Biểu đồ
Grafik
Hộp văn bản
Metin kutusu
Tiêu đề đầu & cuối trang
Üstbilgi & Altbilgi
Hình dạng
Şekil
Ngắt trang
Sayfa Sonu

Computadora - Diseño de página

Tab
Sekme
Lề
Boşluklar
Chọn vùng in
Baskı Alanını Ayarla

Computadora - Referencias

Chú thích cuối trang
Dipnot Gir
Chỉ mục văn bản
İçerik Gir

Computadora - Revisar

Đánh vần & Ngữ pháp
Heceleme & Gramer
Cài đặt ngôn ngữ
Dili ayarla
Dịch
Çevir
Đếm số từ
Kelime Sayısı
Ô ghi chú
Balonlar

Computadora - Ver

Thước kẻ
Cetvel