Vietnamita | Frases - Viajar | Coqueteo

Coqueteo - Conversación

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Anh/Em ngồi/đứng cùng em/anh được không?
Para preguntar si te puedes sentar en la mesa de alguien o unirse a su conversación en la barra del bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Cho anh/em mời em/anh một ly nhé?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Em/Anh có hay đến đây không?
Conversación casual
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Anh/Em làm nghề gì?
Conversación casual
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Anh/Em có muốn nhảy cùng em/anh không?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Em/Anh có muốn đi chỗ khác không?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Chúng ta đi đi!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Mình về chỗ anh/em hay chỗ em/anh?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Em/Anh có muốn về nhà anh/em xem phim không?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Tối nay em/anh đã có kế hoạch gì chưa?
Para pedir una cita de forma indirecta
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Khi nào chúng mình cùng đi ăn trưa/ăn tối nhé?
Para pedir una cita
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Anh/Em có muốn đi uống một ly cà phê không?
Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Để anh/em đưa em/anh về nhé?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Khi nào chúng mình lại đi chơi tiếp nhé?
Para pedir una nueva cita
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Cảm ơn anh/em vì một buổi tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!
Para despedirse amablemente
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Anh/Em có muốn vào nhà uống một ly cà phê không?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Anh thật đẹp trai!/Em thật (xinh) đẹp!
Halagar el look de alguien
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Anh/Em thật hài hước!
Halagar el sentido del humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Anh/Em có đôi mắt thật đẹp!
Halagar los ojos de alguien
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Anh/Em nhảy đẹp quá!
Halagar la forma en que la persona baila
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Anh/Em mặc cái áo/váy này rất đẹp!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Cả ngày hôm nay anh/em chỉ nghĩ đến em/anh!
Para mostrar que una persona te gusta mucho
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Nói chuyện với anh/em rất vui!
Halagar a la persona al terminar una conversación

Coqueteo - Decir No

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Tôi không có hứng thú.
Negarse amablemente
别烦我。(bié fán wǒ.)
Để tôi yên.
Negarse de forma directa
滚!(gǔn!)
Đi đi!/Biến đi!
Negarse de manera descortés
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Đừng đụng vào tôi!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Bỏ tay ra khỏi người tôi!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos