Chino | Frases - Viajar | Hospedaje

Hospedaje - Ubicación

Πού μπορώ να βρώ___; (Pu boró na vro___?)
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.
... ένα δωμάτιο για να νοικιάσουμε; (... éna domátio ya na nikiásume?)
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Tipo de hospedaje
... ένα ξενώνα; (... éna xenóna?)
…旅社?(…lǚshè?)
Tipo de hospedaje
... ένα ξενοδοχείο; (...éna xenodohío?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Tipo de hospedaje
... μια πανσιόν με ύπνο και πρόγευμα; (...mya pansión me ípno ke prógevma?)
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Tipo de hospedaje
...ένα κάμπινγκ; (... éna kámbing?)
…露营区?(…lùyíng qū?)
Tipo de hospedaje
Πώς είναι οι τιμές; (Pos íne i timés?)
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar

Έχετε διαθέσιμα δωμάτια; (Éhete diathésima domátia?)
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Para preguntar si existen habitaciones libres.
Πόσα κοστίζει ένα δωμάτιο για ___ άτομα; (Pósa kostízi éna domátio ya ___ átoma?)
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Para preguntar por el precio de la habitación.
Θα ήθελα να κρατήσω___. (Tha íthela na kratíso___.)
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Para reservar una habitación específica.
...ένα διπλό δωμάτιο. (...éna dipló domátio.)
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Habitación para dos personas.
...ένα μονό δωμάτιο. (...éna monó domátio.)
…单人间。(…dān rénjiān.)
Habitación para una persona.
...ένα δωμάτιο για ___ άτομα. (...éna domátio ya ___ átoma.)
…__人间。(…__ rénjiān.)
Habitación para cierto número de personas.
... ένα δωμάτιο μη καπνιζόντων. (...éna domátio mi kapnizónton.)
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Habitación para no fumadores.
θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο με ___. (Tha íthela na kratíso éna domátio me ___.)
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Para pedir una habitación con comodidades extras.
... ένα διπλό κρεβάτι. (... éna dipló kreváti.)
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
Una cama para dos personas.
... ξεχωριστά κρεβάτια. (... xehoristá krevátia.)
...单人床。(... dān rén chuáng.)
Camas individuales.
... ένα μπαλκόνι. (... éna balcóni.)
…阳台。(…yángtái.)
... Ένα διπλανό μπάνιο. (... éna diplanó bányo.)
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
La habitación incluye un cuarto de baño.
... μια θέα στον ωκεανό. (...mia théa ston okeanó.)
...海景。(... hǎijǐng.)
La habitación tiene vista al mar.
...ένα επιπλέον κρεβάτι. (...éna epipléon kreváti.)
...加床。(... jiā chuáng.)
Para pedir que incluyan una cama extra en la habitación.
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για ___ νύχτες/εβδομάδες. (Tha íthela na kratíso éna domátio ya ___ níhtes/evdomádes.)
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Para reservar por un período de tiempo específico.
Έχετε ειδικά δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες; (Éhete idiká domátia ya átoma me idikés anágkes?)
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Para preguntar por habitaciones para personas discapacitadas.
Έχω αλλεργία σε ____ [σκόνη/τριχωτά ζώα]. Έχετε ειδικά δωμάτια διαθέσιμα; (Ého alergía se ___ [skóni/trihotá zóa]. Éhete idiká domátia diathésima?)
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.
Μπορώ να δω το δωμάτιο πρώτα; (Boró na do to domátio próta?)
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.
Περιλαμβάνεται το πρωινό; (Perilamvánete to proinó?)
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.
Συμπεριλαμβάνονται τα σεντόνια και οι πετσέτες; (Simberilamvánonde ta sentónya ke i petsétes?)
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.
Επιτρέπονται τα ζώα; (Epitréponte ta zóa?)
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Para preguntar si se admiten animales.
Διαθέτετε πάρκινγκ; (Diathétete párking?)
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.
Διαθέτετε θυρίδες ασφαλείας/χρηματοκιβώτιο; (Diathétete thirídes asfalías/hrimatokivótio?)
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

Hospedaje - Durante tu estancia

Που μπορώ να βρω τον αριθμό δωματίου ____; (Pu boró na vro ton arithmó domatíu ____?)
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Para preguntar direcciones de cierta habitación.
Το κλειδί για το δωμάτιο με αριθμό ____, παρακαλώ! (To klidí ya to domátio me arithmó ____, parakaló!)
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Para pedir la llave de tu habitación.
Με έχει ζητήσει κάποιος; (Me éhi zitísi kápyos?)
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.
Πού μπορώ να γραφτώ για την εκδρομή; (Pu boró na graftó ya tin ekdromí?)
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
Πού μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα; (Pu boró na káno éna tilefónima?)
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.
Πότε σερβίρετε πρωινό; (Póte servírete proinó?)
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Para preguntar el horario del desayuno.
Παρακαλώ ξυπνάτε με στις ___. (Parakaló xipnáte me stis ___.)
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Para pedir que te despierten con una llamada.
Μπορείτε να καλέσετε ένα ταξί, παρακαλώ;. (Boríte na kalésete éna taxí, parakaló?)
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ εδώ; (Boró na hrisimopiíso to ínternet edó?)
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Para preguntar acerca de la conexión a internet.
Έχετε να προτείνετε καλά εστιατόρια στη γύρω περιοχή; (Éhete na protínete kalá estiatória sti gíro periohí?)
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.
Μπορείτε παρακαλώ να καθαρίσετε το δωμάτιο μου; (Boríte parakaló na katharísete to domátio mu?)
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Para pedir que limpien tu habitación.
Δεν θέλω το δωμάτιο να καθαριστεί αυτή τη στιγμή. (Den thélo to domátio na katharistí aftí ti stigmí.)
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Para pedir que limpien la habitación en otro momento.
Μπορείτε να φέρετε ακόμα μια κουβέρτα/πετσέτα/μαξιλάρα; (Boríte na férete akóma mya kuvérta/petséta/maxilára?)
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Para pedir por objetos y accesorios adicionales.
Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να το πάρετε αυτό στο πλυσταριό για να καθαριστεί; (Tha borúsate na to párete aftó sto plistaryó ya na katharistí?)
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.
Θα ήθελα να κάνω τσεκ άουτ, παρακαλώ. (Tha íthela na káno tsek áut, parakaló.)
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.
Απολαύσαμε πραγματικά τη διαμονή μας εδώ. (Apoláfsame pragmatiká ti diamoní mas edó.)
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.

Hospedaje - Quejas

Θα ήθελα ένα διαφορετικό δωμάτιο. (Tha íthela éna diaforetikó domátio.)
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Para pedir una habitación nueva.
Η θέρμανση δεν λειτουργεί. (I thérmansi den liturgí.)
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Para informar que la calefacción no está funcionando.
Ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. (O klimatismós den liturgí.)
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.
Το δωμάτιο είναι πολύ θορυβώδες. (To domátio íne polí thorivódes.)
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.
Το δωμάτιο μυρίζει άσχημα. (To domátio mirízi ásxima.)
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Para informar acerca del mal olor en la habitación.
Ζήτησα ένα δωμάτιο για μη καπνίζοντες. (Ζítisa éna domátio ya mi kapnízontes.)
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Queja
Ζήτησα ένα δωμάτιο με θέα. (Ζítisa éna domátio me théa.)
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Queja
Το κλειδί μου δεν λειτουργεί. (To klidí mu den liturgí.)
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Para informar que tu llave no es la adecuada.
Το παράθυρο δεν ανοίγει. (To paráthiro den anígi.)
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Para informar que no se puede abrir la ventana.
Το δωμάτιο δεν έχει καθαριστεί. (To domátio den éhi katharistí.)
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Para informar que la habitación sigue sucia.
Υπάρχουν ποντικοί / αρουραίοι / έντομα στο δωμάτιο. (Ipárhun pontikí / aruréi / éntoma sto domátio.)
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Queja
Δεν υπάρχει ζεστό νερό. (Den ipárhi zestó neró.)
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Queja
Δεν έλαβα την κλήση αφύπνισης μου. (Den élava tin klísi afípnisis mu.)
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Queja
Ο λογαριασμός έχει υπερχρεωθεί. (O logaryasmós éhi iperhreothí.)
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Queja
Ο γείτονάς μου είναι πολύ θορυβώδης. (O gítonas mu íne polí thorivódis.)
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Queja