Tailandés | Frases - Viajar | Salud

Salud - Emergencia

Je dois me rendre à l'hôpital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Para pedir que te lleven al hospital.
Je me sens malade.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Je dois voir un médecin immédiatement !
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Para pedir ayuda médica de emergencia.
Au secours !
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Grito para pedir asistencia médica.
Appelez une ambulance !
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico

J'ai mal là.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Para mostrar en dónde te duele.
J'ai des rougeurs ici.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.
J'ai de la fièvre.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Para informar que tienes fiebre.
J'ai un rhume.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Para hacer saber que tienes un resfriado.
Je tousse.
ฉันไอ (Chan I.)
Para informar que tienes tos.
Je suis constamment fatigué(e).
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
J'ai la tête qui tourne.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Para informar que te sientes mareado.
Je n'ai pas d'appétit.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Para informar que no te da hambre.
Je ne dors pas la nuit.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Para informar que no te da sueño por las noches.
J'ai été mordu(e) par un insecte.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Suponer que tu condición se debe al calor.
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Para decir qué parte del cuerpo te duele.
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.
... tête ...
...หัว...(hua)
Parte del cuerpo
... estomac ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte del cuerpo
... bras ...
...แขน... (kan)
Parte del cuerpo
... jambe ...
...ขา... (kha)
Parte del cuerpo
... poitrine ...
...หน้าอก... (na-aok)
Parte central del cuerpo
... cœur ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte central del cuerpo
... gorge ...
...คอ... (kor)
Parte del cuerpo
... œil ...
...ตา... (ta)
Parte del cuerpo
... dos ...
...หลัง...(lung)
Parte trasera del cuerpo
... pied ...
...เท้า... (tao)
Parte del cuerpo
... main ...
...แขน...(kan)
Parte del cuerpo
... oreille ...
...หู...(hoo)
Parte del cuerpo
... intestins ...
...ลำไส้... (lum sai)
Parte interior del cuerpo
... dent ...
...ฟัน... (fun)
Parte del cuerpo
Je suis diabétique.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Para explicar que eres diabético/a.
Je fais de l'asthme.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Para informar que tienes asma.
J'ai un problème cardiaque.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.
Je suis enceinte.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Para hacer saber de tu embarazo.
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Para preguntar por la dosis de la medicina.
Est-ce contagieux ?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.
Voici mes papiers d'assurance.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.
Je n'ai pas d'assurance maladie.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Par explicar que no tienes seguro médico.
J'ai besoin d'un certificat médical.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.
Je me sens un peu mieux.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Para explicar que tu condición ha mejorado.
C'est pire.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Para explicar que tu condición ha empeorado.
Il n'y a pas de changement.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia

Je voudrais acheter du/de la ___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.
anti-douleurs
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicina
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicina
aspirine
แอสไพริน (aspirin)
Medicina
insuline
อินซูลิน (insulin)
Medicina
pommade
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicina
somnifères
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicamento
serviettes hygiéniques
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Producto médico
désinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Producto médico
pansements
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Producto médico
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Producto médico
pilules contraceptives
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Producto médico
préservatifs
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Otros productos
crème solaire
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Otros productos

Salud - Alergias

Je suis allergique au/à la ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Para informar acerca de tus alergias.
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alergia
poils d'animaux
ขนสัตว์ (kon sud)
Alergia a animales
piqûres de guêpes ou d'abeilles
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Alegia a insectos
acariens
ตัวเห็บ (tua heb)
Alergia
moisissure
รา (ra)
Alergia
latex
ยางดิบ (yang dib)
Alergia
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
Alergia a medicamento
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
graines de sésame / graines de tournesol
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Alergia a alimentos
œufs
ไข่ (kai)
Alergia a alimentos
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Alergia a alimentos
farine/blé
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Alergia a alimentos
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Alergia a alimentos
soja
ถั่วเหลือง (tua leung)
Alergia a alimentos
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
champignons
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
gingembre/cannelle/coriandre
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Alergia a alimentos
ciboulette/oignons/ail
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Alergia a alimentos
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos