Tailandés | Frases - Viajar | Salud

Salud - Emergencia

I need to go to the hospital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Para pedir que te lleven al hospital.
I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I need to see a doctor immediately!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Para pedir ayuda médica de emergencia.
Help!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Grito para pedir asistencia médica.
Call an ambulance!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico

It hurts here.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Para mostrar en dónde te duele.
I have a rash here.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.
I have a fever.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Para informar que tienes fiebre.
I have a cold.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Para hacer saber que tienes un resfriado.
I have a cough.
ฉันไอ (Chan I.)
Para informar que tienes tos.
I am tired all the time.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
I feel dizzy.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Para informar que te sientes mareado.
I don't have any appetite.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Para informar que no te da hambre.
I can't sleep at night.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Para informar que no te da sueño por las noches.
An insect bit me.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.
I think it's the heat.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Suponer que tu condición se debe al calor.
I think that I have eaten something bad.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste
My _[body part]_ hurts.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Para decir qué parte del cuerpo te duele.
I can't move my _[body part]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.
... head ...
...หัว...(hua)
Parte del cuerpo
... stomach ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte del cuerpo
... arm ...
...แขน... (kan)
Parte del cuerpo
... leg ...
...ขา... (kha)
Parte del cuerpo
... chest ...
...หน้าอก... (na-aok)
Parte central del cuerpo
... heart ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte central del cuerpo
... throat ...
...คอ... (kor)
Parte del cuerpo
... eye ...
...ตา... (ta)
Parte del cuerpo
... back ...
...หลัง...(lung)
Parte trasera del cuerpo
... foot ...
...เท้า... (tao)
Parte del cuerpo
... hand ...
...แขน...(kan)
Parte del cuerpo
... ear ...
...หู...(hoo)
Parte del cuerpo
... bowels ...
...ลำไส้... (lum sai)
Parte interior del cuerpo
... tooth ...
...ฟัน... (fun)
Parte del cuerpo
I have diabetes.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Para explicar que eres diabético/a.
I have asthma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Para informar que tienes asma.
I have a heart condition.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.
I'm pregnant.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Para hacer saber de tu embarazo.
How many times a day should I take this?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Para preguntar por la dosis de la medicina.
Is it contagious?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.
Here are my insurance documents.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.
I don't have health insurance.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Par explicar que no tienes seguro médico.
I need a sick note.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.
I feel a bit better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Para explicar que tu condición ha mejorado.
It has gotten worse.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Para explicar que tu condición ha empeorado.
It's the same as before.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia

I would like to buy some___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.
painkillers
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicina
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicina
aspirin
แอสไพริน (aspirin)
Medicina
insulin
อินซูลิน (insulin)
Medicina
ointment
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicina
sleeping pills
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicamento
sanitary pads
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Producto médico
disinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Producto médico
band aids
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Producto médico
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Producto médico
birth control pills
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Producto médico
condoms
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Otros productos
sun protection
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Otros productos

Salud - Alergias

I'm allergic to ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Para informar acerca de tus alergias.
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alergia
animal hair
ขนสัตว์ (kon sud)
Alergia a animales
bee stings/wasp stings
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Alegia a insectos
dust mites
ตัวเห็บ (tua heb)
Alergia
mold
รา (ra)
Alergia
latex
ยางดิบ (yang dib)
Alergia
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Alergia a medicamento
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Alergia a alimentos
egg
ไข่ (kai)
Alergia a alimentos
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Alergia a alimentos
flour/wheat
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Alergia a alimentos
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Alergia a alimentos
soy
ถั่วเหลือง (tua leung)
Alergia a alimentos
leguminous plants/beans/peas/corn
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
mushrooms
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
ginger/cinnamon/coriander
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Alergia a alimentos
chives/onions/garlic
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Alergia a alimentos
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos