Tailandés | Frases - Viajar | Salud

Salud - Emergencia

Devo andare in ospedale.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Para pedir que te lleven al hospital.
Non mi sento bene.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Ho bisogno di un dottore subito!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Para pedir ayuda médica de emergencia.
Aiuto!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Grito para pedir asistencia médica.
Chiamate un'ambulanza!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico

Mi fa male qui.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Para mostrar en dónde te duele.
Ho uno sfogo qui.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.
Ho la febbre.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Para informar que tienes fiebre.
Ho il raffreddore.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Para hacer saber que tienes un resfriado.
Ho la tosse.
ฉันไอ (Chan I.)
Para informar que tienes tos.
Sono sempre stanco.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
Mi gira la testa.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Para informar que te sientes mareado.
Non ho fame.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Para informar que no te da hambre.
Non riesco a dormire la notte.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Para informar que no te da sueño por las noches.
Un insetto mi ha punto.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.
Credo che sia il caldo.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Suponer que tu condición se debe al calor.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Para decir qué parte del cuerpo te duele.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.
... testa ...
...หัว...(hua)
Parte del cuerpo
... pancia ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte del cuerpo
... braccio ...
...แขน... (kan)
Parte del cuerpo
... gamba...
...ขา... (kha)
Parte del cuerpo
... petto ...
...หน้าอก... (na-aok)
Parte central del cuerpo
... cuore ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte central del cuerpo
... gola ...
...คอ... (kor)
Parte del cuerpo
... occhio ...
...ตา... (ta)
Parte del cuerpo
... schiena ...
...หลัง...(lung)
Parte trasera del cuerpo
... piede ...
...เท้า... (tao)
Parte del cuerpo
... mano ...
...แขน...(kan)
Parte del cuerpo
... orecchio ...
...หู...(hoo)
Parte del cuerpo
... intestino ...
...ลำไส้... (lum sai)
Parte interior del cuerpo
... dente ...
...ฟัน... (fun)
Parte del cuerpo
Ho il diabete
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Para explicar que eres diabético/a.
Ho l'asma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Para informar que tienes asma.
Ho problemi di cuore.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.
Sono incinta.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Para hacer saber de tu embarazo.
Quante volte al giorno devo prenderla?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Para preguntar por la dosis de la medicina.
E' contagioso?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Par explicar que no tienes seguro médico.
Mi serve un certificato di malattia.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.
Mi sento un po' meglio.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Para explicar que tu condición ha mejorado.
Sto peggiorando.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Para explicar que tu condición ha empeorado.
Non è cambiato nulla.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia

Vorrei comprare dell'____.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.
antidolorifico
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicina
penicillina
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicina
aspirina
แอสไพริน (aspirin)
Medicina
insulina
อินซูลิน (insulin)
Medicina
unguento
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicina
sonnifero
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicamento
assorbenti
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Producto médico
disinfettante
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Producto médico
cerotti
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Producto médico
bende
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Producto médico
pillola anti-concezionale
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Producto médico
preservativi
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Otros productos
crema solare
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Otros productos

Salud - Alergias

Sono allergico a ____.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Para informar acerca de tus alergias.
polline
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alergia
pelo di animali
ขนสัตว์ (kon sud)
Alergia a animales
punture d'ape/punture di vespa
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Alegia a insectos
acari della polvere
ตัวเห็บ (tua heb)
Alergia
muffa
รา (ra)
Alergia
lattice
ยางดิบ (yang dib)
Alergia
penicillina
เพนิซิลิน (penicilin)
Alergia a medicamento
noci/arachidi
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sesamo/semi di girasole
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Alergia a alimentos
uova
ไข่ (kai)
Alergia a alimentos
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Alergia a alimentos
farina/frumento
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
latte/lattosio/latticini
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Alergia a alimentos
glutine
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Alergia a alimentos
soia
ถั่วเหลือง (tua leung)
Alergia a alimentos
leguminose/fagioli/piselli/mais
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
funghi
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
frutta/kiwi/cocco
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
zenzero/cannella/coriandolo
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Alergia a alimentos
erba cipollina/cipolle/aglio
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Alergia a alimentos
alcol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos