Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
...バー?
...บาร์? (...bar?)
lugar
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
lugar
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
止まる
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
下り坂
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
交差点
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
公園
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

営業中
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
閉店
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
出口
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
空き
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños