Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

Jag har gått vilse.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
Kan du visa mig var det är på kartan?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
Var kan jag hitta___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
... en toalett?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... en bank/ett växlingskontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
... ett hotell?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
... en bensinstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
... ett sjukhus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
... ett apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
... ett varuhus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
... ett snabbköp?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
... busshållplatsen?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
... tunnelbanestationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
... en turistinformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
... en bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
Hur tar jag mig till___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
... centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
... tågstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
... flygplatsen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
... polisstationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
... den [nationalitet] ambassaden?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
Kan du rekommendera några bra___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
... barer?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... kaféer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restauranger?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... nattklubbar?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hotell?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... historiska platser?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... museum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

Sväng vänster.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
Sväng höger.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
Gå rakt fram.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
Gå tillbaka.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
Stanna.
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
Gå mot ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
Gå förbi___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
Titta efter___.
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
nerförsbacke
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
uppförsbacke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
korsning
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
trafikljuset
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
park
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
... enkelbiljett ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
... tur- och returbiljett ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
... första klass/andra klassbiljett ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
... dags/dygnsbiljett ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
... veckobiljett ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
... ett månadskort ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
Är den här platsen ledig?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
Det där är min plats.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

öppet
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
stängt
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
ingång
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
utgång
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
tryck
ผลัก (pluk)
drag
ดึง (deung)
herrar
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
damer
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
upptaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
ledigt
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

Har du taxinumret?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
Ta mig till __ [destination] __, tack.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
Kan du vänta här en stund?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
Följ den där bilen!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
... för en dag/en vecka.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
Jag vill ha en fullständig försäkring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
Jag behöver ingen försäkring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
Var finns den närmsta bensinstationen?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
Tanken är inte full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
Motorn låter konstigt.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
Bilen är skadad.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños