Tailandés | Frases - Viajar | Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
No saber en dónde estás
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Para preguntar por la ubicación en el mapa
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Preguntar por un lugar en específico
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalación
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalación
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalación
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalación
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalación
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalación
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalación
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalación
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalación
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalación
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalación
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalación
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
la embajada de un país en específico
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Viajar y pasear - Direcciones

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Para dar direcciones
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Para dar direcciones
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Para dar direcciones
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Para dar direcciones
Dur.
หยุด (yhood)
Para dar direcciones
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Para dar direcciones
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Para dar direcciones
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
Para dar direcciones
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
Para dar direcciones
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
Para dar direcciones
kavşak
สี่แยก (see yak)
Punto de referencia al dar direcciones
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punto de referencia al dar direcciones
park
จอดรถ (jord-rod)
Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Para preguntar por las taquillas
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
boleto para un sólo viaje
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
boleto de ida y vuelta
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Boleto para primera o segunda clase
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
boleto que puedes usar todo un día
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
boleto válido por una semana
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
boleto válido por un mes
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Para reservar un asiento en específico
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Para preguntar por la duración del viaje
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Para saber si el asiento está libre
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones

açık
เปิด (perd)
Señala que un establecimiento está abierto
kapalı
ปิด (pid)
Señala que un establecimiento está cerrado
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Señal de entrada
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Señal de salida
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Cuarto de baño para hombres
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Cuarto de baño para mujeres
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado
boş
ว่าง (wang)
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Para conseguir el seguro con mayor cobertura
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Para especificar que no necesitas ningún seguro
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Para agregar un conductor al contrato de alquiler
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Para preguntar por los límites de velocidad en la región
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Para quejarte por que el coche tiene varios daños